ανισοτροπία


ανισοτροπία
η
(φυσ.), ιδιότητα κρυσταλλικών σωμάτων κατά την οποία οι φυσικές σταθερές τους, όπως λ.χ. η διαθλαστικότητα, παίρνουν διαφορετική τιμή ανάλογα με τη διεύθυνση κατά την οποία εξετάζονται.

Νέο ερμηνευτικό λεξικό της νεοελληνικής γλώσσας (Новый толковании словарь современного греческого). 2014.

Look at other dictionaries:

  • ανισοτροπία — Όρος της φυσικής που σημαίνει μεταβολή των φυσικών ιδιοτήτων (μηχανικών, θερμικών, οπτικών, μαγνητικών και ηλεκτρικών) μιας ουσίας, ανάλογα με τη διεύθυνση κατά την οποία αυτή εξετάζεται. Η φυσική α. είναι η πιο χαρακτηριστική ιδιότητα των… …   Dictionary of Greek

  • φωτοελαστικότητα — Φαινόμενο που οφείλεται στις διαταραχές μιας φωτεινής ακτίνας, όταν διασχίζει ένα σώμα που καταπονείται μηχανικά. Η φ. εξαρτάται από το γεγονός ότι ένα οπτικά ισότροπο σώμα, δηλαδή με τις ίδιες οπτικές ιδιότητες, οποιαδήποτε και αν είναι η… …   Dictionary of Greek

  • ανισότροπος — η, ο 1. αυτός που εμφανίζει ανισοτροπία 2. «ανισότροπα αβγά» με άνιση κατανομή της λεκίθου στους δύο πόλους …   Dictionary of Greek

  • κατάσταση — (Φυσ.). Ο τρόπος με τον οποίο παρουσιάζονται στη γενική τους μορφή τα διάφορα σώματα και εξαρτάται έως έναν βαθμό από τις δυνάμεις συνοχής των μορίων τους. Η ύλη γενικά παρουσιάζεται στη φύση σε στερεά, σε υγρή και σε αέρια μορφή. Η στερεά μορφή… …   Dictionary of Greek

  • πιεζοηλεκτρισμός — Ιδιότητα ορισμένων κρυστάλλων να εκδηλώνουν επιφανειακές διανομές ηλεκτρικών φορτίων αντίθετου σημείου, με την επίδραση μηχανικών ελαστικών παραμορφώσεων (ευθύ πιεζοηλεκτρικό φαινόμενο), ή, αντίστροφα, να παραμορφώνονται, όταν υποβάλλονται στην… …   Dictionary of Greek

  • πόλωση — Φαινόμενο χαρακτηριστικό των εγκάρσιων κυμάτων –ιδιαίτερα των φωτεινών– που συνίσταται στην ταλάντωση των κυμάτων κατά ένα ορισμένο επίπεδο, το οποίο περιέχει τη διεύθυνση διάδοσης· το κάθετο επίπεδο προς εκείνο στο οποίο γίνεται η ταλάντωση… …   Dictionary of Greek

  • Νεέλ, Λουί Εζεν Φελίξ — (Louis Eugene Felix Neel, Λιόν 1904 – 2000). Γάλλος φυσικός. Σπούδασε στο Παρίσι, διετέλεσε καθηγητής στο Πανεπιστήμιο του Στρασβούργου (1937 45) και μετά (1945) καθηγητής στο πανεπιστήμιο της Γκρενόμπλ. Υπήρξε επίσης διευθυντής του Πολυτεχνικού… …   Dictionary of Greek